Doradztwo psychologiczne zawodowe / Coaching


COACHING

W coachingu niezwykle istotne jest takie sformułowanie celu, aby naprawdę był to CEL KLIENTA.
W mojej pracy coacha odkrywamy procesy w jakich znajduje się dana osoba w danym momencie życia, odkrywamy wspólnie prawdziwy cel jaki chce ona osiągnąć oraz przygotowujemy jego plan realizacji. Coach jest towarzyszem podróży a nie przewodnikiem.