Zasady działania


Sesja terapii indywidualnej trwa 55 minut. Jej koszt wynosi 120 złotych.

Sesje zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu chyba, że klient i terapeuta uzgodnią inaczej.

Sesje moge być odwoływane z 24 godzinnym wyprzedzeniem bezpłatnie. Po tym czasie sesja jest płatna w całości.

Sesje odbywają się zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Sesje coachingowe trwają od 2 do 3 godzin. Ich cena jest ustalana indywidualnie z klientem.