Wsparcie psychologiczne dla osób chorych przewlekle


Ten szczególny rodzaj terapii jest skierowany do osób chorych przewlekle (choroba wieńcowa, stany pozawałowe, nowotwory, HIV i inne). Te choroby uświadamiają nam naszą własną przemijalność i kruchość. Ta świadomość jest często trudna do zaakceptowania a najbliżsi pomimo zaangażowania również nie potrafią pomóc. Do właśnie do tych osób i ich bliskich jest skierowany ten rodzaj wsparcia psychologicznego.