Zakres świadczonej pomocy


image

 • Depresja oraz inne zaburzenia nastroju
 • Nerwice i zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia snu
 • Przemoc
 • Żałoba/Żal po stracie (bliskiej osoby, rozstanie, utrata pracy itp.)
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci pochodzące z rodzin Dysfunkcyjnych)
 • Emigracja, problemy adaptacyjne
 • Emocje i motywacja
 • Kontakty interpersonalne
 • Samotność
 • Seksualność
 • Sens życia
 • Uzależnienia
 • Zdrada, rozpad relacji
 • Zazdrość
 • Problemy związane z pracą (mobbing, nadużycia, pracoholizm, etc.)
 • Praca z krótko- i długoterminowymi symptomami fizycznymi (schorzenia, przypadłości, nawracające chroby, etc.)
 • Stany post-traumatyczne związane z utratą zdrowia (psychoonkologia, stany pozawałowe,etc.)